Ga naar inhoud

Behandeling

Het paard dient als voorbeeld, onderwerp en steun om stil te staan bij lichaamssignalen en moeilijke thema’s bespreekbaar te maken. Via contact maken, poetsen, leiden, en oefeningen op het paard kunnen kinderen en volwassenen lichamelijke gewaarwordingen beter begrijpen en vastgeroeste patronen doorbreken. Zo helpt de interactie tussen cliënt-paard-therapeut om een proces in beweging te zetten en gedragsveranderingen op gang te laten komen!

Raadpleeg onze PDF fiches:

Wat is equitherapie?

Als kuddedieren staan paarden open om met een mens een relatie op te bouwen. Want om te overleven, moeten paarden elk non-verbaal signaal kunnen oppikken. Ze verstaan geen dubbele boodschappen. Ze reageren haarfijn op hele minieme lichaamssignalen. Ook al proberen mensen zich anders voor te doen dan ze zich eigenlijk voelen, paarden voelen feilloos aan wat er in je omgaat. Ze houden je een spiegel voor zonder je te veroordelen.

Binnen onze rationele maatschappij leren we om functioneel te zijn, te blijven doorzetten. Mensen gaan over hun grenzen, blijven voortdoen, dikwijls tegen beter weten in. Met als gevolg dat de kans bestaat dat je je op langere termijn niet meer goed voelt in je vel. Wat je ratio probeert te verdringen, blijft je lichaam duidelijk maken. Deze lichaamssignalen worden in interactie met het paard opgepikt.

Driehoeksrelatie: paard, therapeut, cliënt

Elk proces, of het om psychosociale- of functioneringsvragen gaat, wordt door de cliënt op een lichaamsgerichte manier doorleefd en ondersteund door paard en equitherapeut. Met weldoordachte oefeningen en binnen een gestructureerd kader vergroten we de lichamelijke gewaarwording.
De therapeut en jij kijken samen naar deze bewegingsdialoog. Het verbaliseren en plaatsen van wat je hier tegenkomt, kan – naast de aandacht voor en het vergoten van de lichaamsgewaarwording – een andere stap zijn binnen het proces.

Maak kennis met onze paarden en equitherapeuten.

Beleving van cliënt staat centraal bij Equi-librium

Equitherapie is een cliëntgerichte, lichaamsgerichte manier van werken. Centraal in de werkwijze van Equi-librium staat jouw beleving. Binnen de psychologie zijn lichaam en geest nauw met elkaar verbonden. Spanningen, trauma’s of onverwerkte emoties spelen ons parten in ons geestelijk functioneren. En worden dus ook opgeslagen in ons lichaam.

Bij volwassenen kijken we naar wat jouw lichaam, jouw beweging je duidelijk wil maken. Vanuit de hulpvraag kijken we naar de gevolgen van lichamelijke of omgevingsveranderingen. Om zo je eigen ‘ik’ opnieuw te ontdekken.

Het is precies deze ‘ik’ die het paard aanvoelt.

Equitherapie: ook voor kinderen, jongeren, pubers, adolescenten

Kinderen, jongeren, pubers en adolescenten ondergaan in korte tijd heel wat lichamelijke veranderingen. Die hebben een weerspiegeling op het zelfbeeld, de manier van hoe ze in relatie staan tot de omgeving, op het kunnen hanteren van grenzen.

Ook veranderingen in de leefomgeving, bijvoorbeeld door scheiding of overlijden, kunnen een grote invloed hebben op hoe je jezelf beleeft.

De verschillende fases

Equi-librium werkt volgens het model van de psychomotorische therapie. Dit model bestaat uit verschillende fases die elk hun specifieke waarde hebben binnen het proces.

Ontdek de verschillende fases.

We werken aan de longe en zonder zadel. Om zo de aandacht optimaal te richten op de eigen beweging en die van het paard.

Meer weten over equitherapie?

Geef ons een seintje. We helpen je graag voort.