Ga naar inhoud

Behandeling

Het paard dient als voorbeeld, onderwerp en steun om stil te staan bij lichaamssignalen en moeilijke thema’s bespreekbaar te maken. Via contact maken, poetsen, leiden, en oefeningen op het paard kunnen kinderen en volwassenen lichamelijke gewaarwordingen beter begrijpen en vastgeroeste patronen doorbreken. Zo helpt de interactie tussen cliënt-paard-therapeut om een proces in beweging te zetten en gedragsveranderingen op gang te laten komen!

Raadpleeg onze PDF fiches:

Equitherapie: de verschillende fases

Equi-librium werkt vanuit het model van de psychomotorische therapie. Dit model telt 5 verschillende fases. Elk met hun specifieke waarde binnen het proces.

1. Introductiefase (ik wil)

Vooraf vindt er een intakegesprek plaats waarin duidelijk wordt wat de hulpvraag van de cliënt is.
In de introductiefase gaat de cliënt samen met de therapeut het paard uit de wei halen en poetsen.
Er wordt gekeken of er bepaalde gebeurtenissen, vragen, conflicten, … zijn geweest waar de cliënt bij wil stilstaan.
Hier krijgen jongeren en volwassenen de ruimte om aan te geven wat zij belangrijk vinden.

2. Oefenfase (ik probeer, ik kan)

Tijdens de oefenfase wordt er eerst naast het paard gelopen. Verschillende oefeningen, afhankelijk van de hulpvraag, zullen allerlei gewaarwordingen tot stand brengen. Deze gewaarwording kunnen zowel positief als confronterend zijn.
Ook op het paard zullen er oefeningen van oprichting en ontspanning aan bod komen. Belangrijk is hierbij dat er steeds wordt vertrokken van de beleving van de cliënt.

3. Belevingsfase (ik voel, ik besef)

Afhankelijk van de behoefte van de cliënt wordt er aan deze gewaarwordingen aandacht besteed. Er wordt stil gestaan bij de eigen lichamelijke gewaarwording, de reactie van het paard, de eigen bewegingsdialoog. Samen met de therapeut worden hier, al dan niet, woorden aan gegeven.

4. Omgangsfase (ik weet, ik begrijp)

Het verklarend kunnen plaatsen van deze gewaarwordingen in het heden, verleden of toekomst kan al een grote stap vooruit zijn.
Het beter begrijpen van je eigen gedrag zorgt voor een duidelijker beeld van de reactie van de andere en van je eigen valkuilen.
Samen met het paard en de therapeut wordt er gekeken wat de cliënt nodig heeft om terug een evenwicht te krijgen.

5. Overgangsfase (ik kan gebruiken, ik kan ermee omgaan)

Het naverzorgen en terug naar de wei brengen van het paard is een overgangsfase. Er wordt besproken wat je kan meenemen naar het dagelijkse leven.

Meer info over deze fases binnen equitherapie?

Geef ons een seintje. Het team van Equi-librium staat voor je klaar.