Ga naar inhoud

Wat is Equitherapie?

Paarden hebben het vermogen om mensen aan te voelen en te weten wat er in hen om gaat; Hierdoor kan het contact met paarden mensen helpen bij zichzelf te komen. Paarden kan je niets wijs maken. Ze reageren op jouw lichaamstaal zonder een oordeel te vellen.
Zowel paard als Equitherapeut helpen je om stil te staan bij jouw moeilijkheden. Er wordt samen gezocht naar een manier om ermee om te gaan.

Kinderen

Kinderen

Via contact maken, poetsen, leiden, en oefeningen op het paard, komen kinderen tot doelstellingen die vooraf met de ouders zijn bepaald.
Via het paard kunnen onderwerpen als samen spelen, lief zijn, ruzie maken en conflicten leren oplossen, ter sprake komen. Voor kinderen die moeite hebben op het sociaal-emotionele vlak kan dit duidelijke voorbeelden bieden. Zo kan er een proces in beweging gezet worden en kan een beoogde gedragsverandering op gang komen!

Equitherapie is heilzaam bij onder andere:

ADHD

Kinderen met ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) hebben baat bij equitherapie omdat deze therapie de aandacht en concentratie verhoogt, hyperactiviteit vermindert en impulsiviteit indamt. De therapie gaat ook in op stresshantering, ontspanning, verbetering van sociale vaardigheden en het stimuleren van een positief zelfbeeld.

Gratis infofiche (PDF)

Vul je e-mailadres in en ontvang deze PDF in je mailbox.

Angst

Tijdens de equitherapie kan men leren met angsten om te gaan. Equitherapie is een ideale trainingssituatie om te leren omgaan met verschillende angsten. Tijdens de oefeningen op het paard leren kinderen de angst op afstand te bekijken, te beschrijven en anders te duiden. Ter ondersteuning kunnen er ademhalings- en ontspanningsoefeningen gedaan worden.

Gratis infofiche (PDF)

Vul je e-mailadres in en ontvang deze PDF in je mailbox.

Autisme

Kinderen met autismespectrum stoornissen hebben baat bij equitherapie omdat deze therapie de sociale vaardigheden verbetert, verbale en niet verbale communicatie verhoogt en het flexibel handelen en denken stimuleert. De therapie gaat ook in op stresshantering, ontspanning en het stimuleren van een positief zelfbeeld.

Gratis infofiche (PDF)

Vul je e-mailadres in en ontvang deze PDF in je mailbox.

Pesten

In de eerste plaats zou pesten ontoelaatbaar moeten worden op school of elders. Daarnaast is het heel belangrijk dat de gepeste beter voor zichzelf leert opkomen. Vooral bij dit laatste kan equitherapie helpen. Vaardigheden zoals uiten wat je denkt, voelt en wilt, ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het stellen van grenzen komen aan bod.

Gratis infofiche (PDF)

Vul je e-mailadres in en ontvang deze PDF in je mailbox.

Rouw en verliesverwerking

Doorheen de begeleiding wordt er samen met jou gekeken naar de plaats die de overledenen heeft gehad in jou leven en de nieuwe plaats die hij/zij gaat krijgen in jou verdere leven.
Ook bij andere verliessituaties wordt er aan de hand van lichaamsgerichte oefeningen getracht om dit verlies te plaatsen en te verwerken. Jou proces wordt hierbij ondersteunt door het paard en de therapeut.

Gratis infofiche (PDF)

Vul je e-mailadres in en ontvang deze PDF in je mailbox.

Hoogbegaafdheid

Er is nog veel onduidelijkheid over wat hoogbegaafdheid precies is. Wanneer is iemand hoogbegaafd en wanneer 'gewoon' intelligent? Intelligent betekent; een goed verstand hebben. Hoogbegaafd zijn omvat zowel een goed verstand, als een speciale manier van denken en handelen. Hoogbegaafde kinderen denken en werken in grotere sprongen dan andere leerlingen. Ze zijn creatiever in het bedenken van oplossingen en zelfstandiger in hun handelen. Er bestaat geen eenduidige definitie van hoogbegaafdheid, maar Mönks geeft een definitie die vaak gebruikt wordt.

Gratis infofiche (PDF)

Vul je e-mailadres in en ontvang deze PDF in je mailbox.

Hoogsensitiviteit

Hooggevoelige of hoogsensitieve kinderen hebben een fijngevoelig zenuwstelsel: prikkels uit hun omgeving maken een diepe indruk op hen waardoor ze meer tijd en rust nodig hebben om deze indrukken te verwerken.

Equitherapie kan helpen. Paarden zijn gevoelige dieren. Dat maakt dat de dieren uitermate geschikt zijn om kinderen die hoogsensitief zijn mee te begeleiden.

Gratis infofiche (PDF)

Vul je e-mailadres in en ontvang deze PDF in je mailbox.