Ga naar inhoud

Wat is Equitherapie?

Paarden hebben het vermogen om mensen aan te voelen en te weten wat er in hen om gaat; Hierdoor kan het contact met paarden mensen helpen bij zichzelf te komen. Paarden kan je niets wijs maken. Ze reageren op jouw lichaamstaal zonder een oordeel te vellen.
Zowel paard als Equitherapeut helpen je om stil te staan bij jouw moeilijkheden. Er wordt samen gezocht naar een manier om ermee om te gaan.

Zorghoeve

Dagbesteding voor kinderen en volwassenen met een kwetsbaarheid

Workshop

In onze drukke maatschappij leren we van jongs af aan dat alles snel gaat. We willen presteren en erbij horen. Dit is niet altijd evident en kan een gevoel van druk geven.

Met Equi-Librium willen we hier een antwoord op bieden door kinderen, jongeren en volwassenen die tijdelijk / permanent niet naar school of werk kunnen de kans te geven op eigen tempo, zonder dat iets moet, de activiteiten op onze boerderij te laten ervaren.

Elke activiteit is een uitnodiging om op eigen tempo, in relatie tot mens en dier op ontdekking te gaan. Om jezelf en de dieren te herontdekken, je grenzen te verleggen, je mogelijkheden uit te breiden. We laten hen deelnemen aan de dagdagelijkse taken: verzorgen en voederen van de dieren, schoonmaken van de stallen, tuinwerk. Maar evengoed is er tijd voor een ritje op het paard.

Deze ervaringen vormen stapstenen die steun bieden in de verdere ontplooiing.

We willen een moment van rust aanbieden in contact met de paarden en de natuur!

logo Groene zorg logo VAPH

Deelnemen aan de zorgboerderij?

De zorgboerderij vindt plaats vrijdag om de 2 weken van 10u tot 15u..

Vooraf vindt een kennismakingsgesprek en proefsessie plaats.

Tijdens het gesprek bekijken we of Equi-librium een geschikt aanbod kan bieden voor de persoon. Tijdens de proefsessie proberen we een eerste inschatting te maken van de mogelijkheden van de persoon en of deze zich aangetrokken voelt tot paarden. Wanneer, in overleg, wordt besloten dat iemand opstart op de zorgboerderij vragen wij dat deze persoon met regelmaat deelneemt gedurende minstens enkele maanden. Zo proberen we de constante en veiligheid binnen de groep te bewaken.

Tijdens de zorgboerderij zijn er maximaal 5 zorgasten tegelijkertijd aanwezig.

Leeftijd en aard van de kwetsbaarheid kunnen zeer uiteenlopend zijn. Dit om elkaars kwaliteiten te versterken. Equi-librium is niet uitgerust om personen met een ernstige lichamelijke beperking te ondersteunen.

De prijs is afhankelijk van de zorgzwaarte (Heeft de persoon 1 op 1 begeleiding nodig of kan deze in kleine groep werken)

Equi-librium is erkend als groenezorginitiatief bij het VAPH.

Ook het persoonsvolgend budget kan worden besteed voor de deelname aan de zorgboerderij, Ondersteuning door Equi-librium kan enkel betaald worden via het cashsysteem.

Personen met een handicap kunnen hun deelname aan de zorgboerderij ook cash betalen met hun persoonsvolgend budget (PVB) of met hun persoonlijke-assistentiebudget (PAB).


Inclusie paardenkampen 2024

Sport, spel en ontspanning op en naast het paard!

Paasvakantie

 • Voor kinderen (6-12j) op
  02 - 04/04
 • Voor tieners (10-16j) op
  09 - 10/04

Zomervakantie

 • Voor tieners (10-16j) op
  1 – 2/07
 • Voor kinderen (6-12j) op
  24 - 26/07
 • Voor kinderen (6-12j)
  19 – 21/08
 • Voor tieners (10-16j) op
  26 – 27/08

Herfstvakantie

 • Voor kinderen (6-12j)
  28 - 30/10

Kerstvakantie

 • Voor kinderen (6-12j)
  23/12 - 24/12
 • Voor tieners (10-16j)
  30 - 31/12
Workshop paardenkamp augustus 2022 Workshop parcours Workshop met Olly Workshop juli 2022

Programma:

 • Poetsen, verzorgen en voederen van de dieren (voornamelijk paarden, maar ook honden, kippen, schapen, ...
 • Voltige (turnoefeningen op en naast het paard)
 • Boerderijspelen
 • Smullen en knutselen
Doelgroep:
maximaal 10 kinderen of jongeren van 6j tot 12j of van 10 tot 16j MET EN ZONDER BEPERKING. Geen ervaring met paarden nodig!

Leeftijd en aard van de kwetsbaarheid kunnen zeer uiteenlopend zijn. We kiezen ervoor kinderen en jongeren met en zonder kwetsbaarheid te laten deelnemen. Dit om elkaars kwaliteiten te versterken. Equi-librium is niet uitgerust om personen met een ernstige lichamelijke en/of mentale beperking te ondersteunen.

Plaats:
Equi-librium, Herentalsebaan 49, 2980 Zoersel
Prijs:
€ 49 / dag (inschrijven kan per dag of voor 3 dagen)
Je kan voor sportkampen een tussenkomst van jouw ziekenfonds krijgen.
Inschrijven:
via telefoon Tinne: 0478.51.81.79 of via e-mail: tinne@equi-librium.be.

Bij een nieuwe aanmelding vindt vooraf een vrijblijvend kennismakingsgesprek plaats.
Hierbij kan het kind of de jongere de begeleiding en de boerderij reeds een keertje zien.
Tijdens het gesprek bekijken we of Equi-librium een geschikt aanbod kan bieden voor het kind of de jongere. We proberen een inschatting te maken van de mogelijkheden van het kind of de jongere en of deze past binnen onze doelgroep. Nadien wordt in overleg besloten of het kind of de jongere (1 of meerdere dagen) kan deelnemen aan het kamp.