Ga naar inhoud

Wat is Equitherapie?

Paarden hebben het vermogen om mensen aan te voelen en te weten wat er in hen om gaat; Hierdoor kan het contact met paarden mensen helpen bij zichzelf te komen. Paarden kan je niets wijs maken. Ze reageren op jouw lichaamstaal zonder een oordeel te vellen.
Zowel paard als Equitherapeut helpen je om stil te staan bij jouw moeilijkheden. Er wordt samen gezocht naar een manier om ermee om te gaan.

Volwassenen

Volwassenen

Als volwassenen gebruiken we ons eigen lichaam minder en minder als informatiebron. Doch geeft het ons onschatbare informatie tijdens een moeilijke periode.
Het leren begrijpen van deze lichamelijke gewaarwordingen en het hieraan woorden kunnen geven helpt de cliënt om vastgeroeste patronen  te doorbreken.

Angst

Tijdens de equitherapie kan men leren met angsten om te gaan. Tijdens de oefeningen op het paard leren volwassenen de angst op afstand te bekijken, te beschrijven en anders te duiden. Ter ondersteuning kunnen er ademhalings- en ontspanningsoefeningen gedaan worden.

Gratis infofiche (PDF)

Vul je e-mailadres in en ontvang deze PDF in je mailbox.

Pesten

In de eerste plaats zou pesten ontoelaatbaar moeten worden op het werk of elders. Daarnaast is het heel belangrijk dat de gepeste beter voor zichzelf leert opkomen. Vooral bij dit laatste kan equitherapie helpen. Vaardigheden zoals uiten van wat je denkt, voelt en wilt, ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het stellen van grenzen komen aan bod.

Gratis infofiche (PDF)

Vul je e-mailadres in en ontvang deze PDF in je mailbox.

(Chronische) Psychose

Chronische psychose kan door equitherapie niet worden genezen. Echter, de levensontwrichtende symptomen zoals angst, depressie, wantrouwen, denkstoornissen, onrealistische zelf- en omgevingsinschatting, kunnen door de omgang met paard worden gemilderd. De levenskwaliteit kan verhogen en de lijdensdruk verminderen.

Gratis infofiche (PDF)

Vul je e-mailadres in en ontvang deze PDF in je mailbox.

Depressie

Bij depressie heeft het paard bij de equitherapie een stimulerende en ontspannende werking. Oefeningen naast en op het paard zorgen voor zowel een lichamelijke als geestelijke actie waardoor ook het eigen proces in beweging komt. Door een betere kijk te krijgen op het eigen lichaam en een bewegingsdialoog aan te gaan met het paard kan er ook terug een eenheid komen in de eerste vorm van communicatie, de bewegingsdialoog tussen moeder en kind.

Gratis infofiche (PDF)

Vul je e-mailadres in en ontvang deze PDF in je mailbox.

Burn-out

Bij burn-out wordt er in de equitherapie door middel van het paard stilgestaan bij de signalen van je lichaam. Binnen de relatiedriehoek (paard-cliënt- therapeut) wordt er gekeken hoe de eerste symptomen tot stand zijn gekomen. Ter ondersteuning kunnen er ademhalings- en ontspanningsoefeningen gedaan worden.

Gratis infofiche (PDF)

Vul je e-mailadres in en ontvang deze PDF in je mailbox.

Relatie en communicatieproblemen

Bij relatie- en communicatieproblemen wordt er doormiddel van zowel verbale- als bewegingsoefeningen gekeken naar de manier van communiceren. Zowel paard als therapeut zal het koppel hierbij begeleiden door een non-verbale en verbale reflectie te geven over het proces dat tussen de partners speelt.

Gratis infofiche (PDF)

Vul je e-mailadres in en ontvang deze PDF in je mailbox.

Rouw en verliesverwerking

Doorheen de begeleiding wordt er samen met jou gekeken naar de plaats die de overledenen heeft gehad in jou leven en de nieuwe plaats die hij/zij gaat krijgen in jou verdere leven.
Ook bij andere verliessituaties wordt er aan de hand van lichaamsgerichte oefeningen getracht om dit verlies te plaatsen en te verwerken. Jou proces wordt hierbij ondersteunt door het paard en de therapeut.

Gratis infofiche (PDF)

Vul je e-mailadres in en ontvang deze PDF in je mailbox.

Hoogsensitiviteit

Hooggevoelige of hoogsensitieve mensen hebben een fijngevoelig zenuwstelsel: prikkels uit hun omgeving maken een diepe indruk op hen waardoor ze meer tijd en rust nodig hebben om deze indrukken te verwerken.

Equitherapie kan helpen. Paarden zijn gevoelige dieren. Dat maakt dat de dieren uitermate geschikt zijn om mensen die hoogsensitief zijn mee te begeleiden.

Gratis infofiche (PDF)

Vul je e-mailadres in en ontvang deze PDF in je mailbox.